top of page

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

                             Başkan: Prof. Dr. Rüveyde Akbay                  Zootekni Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

                                                                           2004-2008 WPSA Dünya Başkanı

 

 

Başkan Yardımcısı: Kemal Akman                 Ziraat Yüksek Mühendisi AK-FARM Gıda Tarım Sanayi Ltd. Şti.

                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı

 

                                                                           Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Genel Sekreter: Prof. Dr. Kâzım Şahin           Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve

                                                                           Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı

 

Sayman: Süleyman Kalebaşı                          Ziraat Yüksek Mühendisi - Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü

 

 

 

Kurul Üyesi: Gülbenk Yalçın                           Yönetici Ekonomist - Refarm Şirketler Topluluğu Kurucu Başkanı

 

Kurul Üyesi: Yüce Canoler                              Ziraat Yüksek Mühendisi - BESD-Bir Önceki Genel Sekreteri

 

Kurul Üyesi: Prof. Dr. Sezen Özkan               Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

                                                                           Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı

SüleymanKalebaşı.png
KazimSahin.jpg
YuceCanoler.jpg
SezenOzkan.jpg
bottom of page