top of page

Dernek Hakkında

BİLİMSEL TAVUKÇULUK DERNEĞİ

 

(Dünya Tavukçuluk Bilimi Derneği Türkiye Şubesi, Turkish Branch of the World's Poultry Science Association )

 

"World's Poultry Science Association" 18 Temmuz 1912 yılında "International Association of Poultry Instructors" (Uluslararası Tavukçuluk Eğitmenleri Derneği) adı altında kurulmuştur. İlk toplantıda İngiltere'den Edward Brown Başkan ve ABD'den Raymond Pearl Sekreter olarak seçilmişlerdir.


Derneğin adı 1928 yılında, bugünkü şeklini almış ve "World's Poultry Science Association" olmuştur.
Üyeler tavukçuluk dünyasının bütün sektörlerini temsil eden bilim adamları, eğitimciler, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, ilgili devlet kuruluşu yetkilileri, öğrenciler, tavukçuluğun her dalındaki yetiştiriciler ve çiftçilerdir. Özet olarak tavukçulukla bizzat uğraşan veya konuya ilgi duyan herkes bu derneğe üye kabul edilebilir.

 

WPSA'nın Türkiye şubesi olan Bilimsel Tavukçuluk Derneği 1973 yılında Ankara'da kurulmuş olup 14 Temmuz 1985 tarihli ve 18811 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile World's Poultry Science Association (WPSA) Türkiye Şubesi olarak görev yapmaktadır.

 

Derneğin Amaçları:

 • Tavukçuluk bilim ve endüstrisi ile ilgili yeniliklerin izlenmesi ve bu bilgilerin bilim adamları, sektör mensupları ve tavukçulukla ilgili tüm kişi ve kuruluşların hizmetine sunulması.

 • Tavukçuluk bilimi, üretim teknolojisi ve tavukçulukla ilgili tüm konuların dünya ülkeleri arasında değişiminin sağlanması için uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması.

 • Tavukçuluk konusunda her seviyedeki eğitime önderlik edilmesi (sektöre eleman yetiştirilmesi).

 • Ülkemiz tavukçuluğun geliştirilmesine katkıda bulunulması. Bunun için:

  • Karşılaşılan çeşitli problemlerin çözümü için sektör ile ilgili devlet kuruluşları arasında köprü oluşturulması

  • Güncel konularda yapılacak toplantılarla, konulara toplumun ilgisinin çekilmesi.

  • Modern üretim teknolojilerinin ülkemize getirilmesine katkıda bulunulması.

 • Tavuk ürünleri tüketiminin arttırılması için etkin çalışmalar yapılması

 

Bilimsel Tavukçuluk Derneğinin Ülke Tavukçuluğuna Katkıları

 

Dünya'da ve Türkiye'de tavukçulukta görülen gelişmelerin, konu uzmanlarının gayretleri ve çalışmaları olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu çalışmalar Üniversitelerin ilgili bölümleri, çeşitli Araştırma Enstitüleri ve bazı ülkelerdeki özel firmaların araştırma birimleri tarafından yapılan bilimsel araştırmalar, bu bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçların uygulamaya yönlendirilmesi, daha fazla, daha ekonomik ve daha kaliteli ürün elde etme çabaları, tavuk ürünlerinin sağlığa yararları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve tüketimin artırılması gibi pek çok konuyu içermektedir.

 

Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Üyeliği Neler Sağlar
 

Bilimsel Dergi

Dernek 1928 yılında "International Review of Poultry Science" adı altında kendi dergisini yayınlamaya başlamıştır. Hollanda, Rotterdam'da yayına başlayan dergi 1945 yılında bugünkü ismi olan "World's Poultry Science Journal" şeklinde ve yılda dört kere yayınlanmaya başlamıştır. Bu durum 1980 yılına kadar devam etmiş ve bunu izleyen 16 yılda üç yayına dönüşmüş, 1997 yılında tekrar yılda dört kere yayınlanmaya devam etmiştir. 3 ayda bir İngilizce olarak periyodik bir biçimde yayınlanan ve üyelerin adresine postalanan bu dergi, dünya tavukçuluk ilmindeki yenilikleri içeren makaleler, tavukçulukla ilgili yeni yayınlar hakkında bilgiler, tüm dünyada yapılan toplantılar, sergiler, eğitim ve uygulama kursları ile ilgili bilgiler, bazı önemli duyurular, çalışma gruplarının raporları, şubelerle ilgili önemli haberler vb. bilgileri içermektedir.

 

Dünya Kongreleri

 

1916 yılında Dünya'da tavukçulukla uğraşan bütün bilim adamlarını bir araya getiren bir toplantının düzenlenmesi kararlaştırılmışsa da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle bu olay gerçekleştirilememiştir. Böylece derneğin ilk çarpıcı faaliyeti olarak 1921 yılında Hollanda, Den Haag'da Birinci Dünya Tavukçuluk Kongresi yapılmış ve toplantıya 23 ülkeyi temsilen 384 delege katılmıştır. O tarihten bu yana derneğin faaliyetleri artarak devam etmektedir. Dünya Kongreleri ilk yıllarda üçer yıl arayla ve sonra dört yılda bir tekrarlanmaya başlanmıştır. 22. Dünya Tavukçuluk Kongresi 2004 yılında bizim ülkemizde İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Dünya Kongreleri daima uluslararası bir fuarla birlikte organize edilmekte ve böylece bilim ve uygulama arasında güçlü bir köprü oluşturulmaktadır. Dört yılda bir yapılan Dünya Tavukçuluk Kongrelerinde, beş gün süreyle dünyanın çeşitli yerlerinden bilim adamları bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar.

 

Federasyonların Sempozyumları ve Kongreleri 

WPSA'nın Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere iki bölge federasyonu bulunmaktadır. Bu federasyonlar kendi kongrelerini iki dünya kongreleri arasında belirlenen bir tarihte düzenlemektedirler. Avrupa Federasyonunun tavukçuluğun çeşitli konularına yoğunlaşmış 10 çalışma grubu ve Asya-Pasifik Federasyonunun 3 çalışma grubu bulunmaktadır. 
Dünya Kongreleri ve Federasyonların konferansları ile aynı tarihlere rast gelmemek kaydıyla bu grupların da çeşitli toplantıları yapılmaktadır.

 

Şubelerin Toplantıları

İngiliz Dr. W.P. Blount'un önerisi üzerine 23 Ekim 1946 tarihinde ülkelerde şubelerin açılmasına karar verilmiş ve o tarihlerde en çok üyesi olan iki ülkede, ABD ve İngiltere'de derneğin ilk şubeleri kurulmuştur. O günden bu yana şube sayıları tüm dünyaya yayılacak şekilde artmıştır. Bugün WPSA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde 80 den fazla ülkede şubeleri bulunmaktadır ve toplam üye sayısı 8000 civarındadır.


Dünya kongreleri ve Federasyon toplantılarının yanı sıra ülkemizde olduğu gibi her ülkedeki şubelerde gerek bilimsel gerek sektöre yönelik pratik anlamda çeşitli toplantılar düzenlenmekte, sektörü geliştirici faaliyetlerde bulunulmakta ve yayınlar yapılmaktadır.

 

 

WPSA Ödülleri

 

Tavukçuluğa etkin katkılarda bulunan kişi ve kuruluşlara ödüller verilmekte ve bu ödüller Dünya Kongrelerinde sunulmaktadır. Bunlar Araştırma Ödülü, Eğitim Ödülü ve Endüstri/Kuruluş Ödülü adı altında toplanmaktadır.

 

Uluslararası Toplantılara Bilimsel Katkı

 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapılan uluslararası toplantılarda şubenin isteği üzerine WPSA Genel Merkezi konuşmacılar listesinde kayıtlı uzmanlar, konuşmacı olarak gönderilmekte ve yol giderleri Genel Merkez tarafından karşılanmaktadır.

 

Genç Bilim Adamlarına Katkı

 

Bölgesel ve uluslararası WPSA toplantılarına katılmak isteyen genç bilim adamlarına belirli kurallar dâhilinde maddi katkıda bulunulmaktadır.

 

 

Avrupa Federasyonu Çalışma Grupları

Bu federasyonda 10 çalışma grubu bulunmaktadır:

 

 • Ekonomi ve Pazarlama

 • Beslenme

 • Islah ve Genetik

 • Yumurta ve Yumurta Ürünleri Kalitesi

 • Kanatlı Eti Kalitesi

 • Üreme

 • Kanatlıların Yaşam Koşullarını İyileştirme

 • Hindi Yetiştirme

 • Eğitim ve Yayım

 • Fizyoloji

   

Günümüze kadar ülkemizde Avrupa federasyonu Çalışma Gruplarının 5 toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
 

Bunlar:

 • 10. Avrupa Kanatlı Beslenmesi Sempozyumu, 1995 Antalya

 • 1. Su Kanatlıları Sempozyumu, 1999 Adana

 • 15. Avrupa Kanatlı Eti Kalitesi Sempozyumu & 9. Avrupa Yumurta ve Yumurta Ürünleri Kalitesi Sempozyumu, 2001 Kuşadası

 • 18. Avrupa Kanatlı Beslenmesi Sempozyumu, 2011 Çeşme

 • 24. Avrupa Kanatlı Eti Kalitesi Sempozyumu & 18. Avrupa Yumurta ve Yumurta Ürünleri Kalitesi Sempozyumu, 2019 Çeşme

   

Asya-Pasifik Federasyonu Çalışma Grupları

   Bu federasyonda 3 çalışma grubu bulunmaktadır:

 • Aile Tavukçuluğu

 • Su Kanatlıları

 • Devekuşgiller (Devekuşu, Emu, Rea)

bottom of page