top of page

Etkinlikler

Kuruluşundan sonra derneğin ilk önemli faaliyeti 1982 yılında Ankara’da gerçekleştirdiği “Uluslararası Tavukçuluk Kongresi” olmuştur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden konularında tanınmış bilim adamlarının önemli bildirilerle katıldığı bu toplantı dört gün sürmüş ve toplantı sonunda “Tavukçuluk Haftası” adı altında yerli ve yabancı konuklarımızın katıldığı teknik ve turistik geziler düzenlenmiştir.

 

O dönemin önemli konularını içeren bir rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal ve Tarım Bakanı Prof. Dr. Sabahattin Özbek’e sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakan’a bu rapor dernek üyelerinden oluşan bir grup tarafından sunulmuş ve çok ilgi görmüştür.

 

Bunu izleyen günlerde dönemin Başbakan Yrd. Kaya Erdem’in başkanlığında ilgili Bakanlık ve resmi kuruluşların temsilcilerinin katıldığı ve üyelerimizin geniş ölçüde yer aldığı bir “Tavukçuluk Zirvesi” düzenlenerek sorunlar ve çözümleri en etkin bir biçimde gündeme getirilmiştir.

 

Dernek başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, dönemin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin “Küçük Evcil Hayvanlar Danışma Grubu”na üye olarak seçilmiş ve sorunların çözümlenmesinde etkin olmuştur.

 

Tavuk ürünleri tüketiminin arttırılması amacıyla, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon Öğretim üyeleri ve TRT Reklam Dairesi Başkanlığı ile anlaşma yapılarak o günlerin en tanınmış sanatçılarına, tavuk eti ve yumurta yemekleri tarifleri ücretsiz olarak hazırlattırılmıştır. TRT’de herkesin izlediği saatlerde sekiz hafta devam eden bu programlar toplumda çok ilgi görmüş ve bu ürünlerin tüketiminin arttırılmasında büyük etken olmuştur.

 

Tavukçuluk sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin aktif ve çalışkan öğrencileri seçilerek bunlara eğitim bursları verilmiştir. Bu öğrencilere tavukçuluğun önemli konularında seminerler hazırlattırılarak hem bir konuyu derinliğine inceleme ve hem de topluma hitap yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Bu gençler bugün sektörde önemli görevlerde bulunmaktadır.

 

Yumurta iç ve dış tüketiminde meydana gelen bazı aksamalar nedeniyle üreticinin yumurta stoklarında önemli artışlar meydana gelmiş ve derneğimizce sorunun çözümü için ilgili Bakanlıklarla temaslarda bulunulmuştur. Sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı ve Mili Savunma Bakanlığı bu yumurtaları haşlanmış olarak üreticiden satın alarak ilkokul öğrencilerinin beslenme saatlerinde ve erlerin sabah kahvaltılarında yumurta yemeleri sağlanmıştır. Bu durum, hem birçok yumurta üreticisini işletmesini kapatma riskinden kurtarmış ve hem de gençlerde yumurta yeme alışkanlığının kazanılmasında etken olmuştur.

 

Bir yıl ulusal ve diğer yıl uluslararası olmak üzere Ankara ve İstanbul’da her yıl geniş katılımlı kongre ve sempozyumlar düzenlenmiş ve bu toplantılara dönemin Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanların katılımı sağlanmıştır. Bu toplantılarda sunulan bildirilerin tamamı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanarak üyelerin hizmetine sunulmuştur.

 

1984 yılından itibaren dört yıl ara ile dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen dünya kongreleri ve fuarlarına geziler düzenlenmiş, bu gezilere geniş katılım sağlanmış ve sunulan bildiriler Türkçeye çevrilerek üyelere dağıtımı yapılmıştır.

             

Tavukçuluğun yoğun olduğu yörelerde bölgesel toplantılar düzenlenerek üreticinin sorunları ile yakından ilgilenilmiştir. Özellikle Başmakçı ve Tavşanlı Tavukçuluk Kooperatifleri ile o yıllarda başlayan dayanışma halen sürdürülmektedir.

 

22. Dünya Tavukçuluk Kongresi ve Fuarı 8–13 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul’da Düzenlendi

    

1996 yılında Hindistan’da düzenlenen 20. Dünya Tavukçuluk Kongresi esnasında yapılan oylamada aday olan diğer güçlü ülkelere karşı büyük bir başarı kazanarak 22. Dünya Tavukçuluk Kongresine ev sahibi olma hakkı elde edilmiştir.

 

08–13 Haziran 2004 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “22. Dünya Tavukçuluk Kongresi ve Fuarı” kanatlı hayvanlar konusunda yapılan yeni çalışmaların tanıtılması, ticari ilişkilerin gelişmesi, dünya pazarlarına açılma vb. gibi konularda kanatlı sektörüne sağladığı yararların yanı sıra, ülkemizin tanıtımı yönünden de büyük önem taşımıştır. Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz, değişik gelenek, göreneklerimiz, eşsiz misafirperverliğimiz, katılımcıların ülkemizi gerçek yüzü ile tanımalarını sağlamış ve ülkemiz hakkında maksatlı olarak çıkarılan bazı olumsuz yorumlar, yerini gözlenen ve bizzat yaşanan olumlu izlenimlere bırakmıştır.

 

Ayrıca, konsey toplantısında yapılan oylama sonucunda Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay 4 yıl süre ile Dünya Başkanı sıfatını kazanmıştır.

 

Kongrede 4 gün boyunca 38 oturumda 833 bildiri sunulmuştur. Bunlardan 94’ü davetli konuşmacılara aittir. Geri kalan 174 bildiri sözlü, 141 bildiri 5-dakikalık sözlü sunumlu poster ve 424 bildiri poster olarak sunulmuştur.

 

Son yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler ise aşağıda şekilde özetlenebilir:

 

LAVİTA Bilgilendirme Toplantısı, 18 Aralık 2006, İstanbul

Dernek yönetim kurulu üyelerimizden Gülbenk Yalçın tarafından İstanbul’da düzenlenen bu toplantıda Türkiye tavukçuluğunun son durumu ve tavuk besleme alanında dünyada ve Türkiye’deki son gelişmeler hakkında bildiriler sunulmuştur.

 

Kuş Gribi Sempozyumu, 15–16 Şubat 2007, İstanbul
Ülkemiz Tavukçuluğunda önemli bir tehlike oluşturan Kuş Gribi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Derneğimizce 15–16 Şubat 2007 tarihleri arasında İstanbul'da uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir.
Sempozyuma yurtiçinden konu ile ilgili bakanlık yetkilileri, sektör temsilcileri, üniversiteler katılmışlardır. Ayrıca, Yeni Zelanda’dan konunun uzmanı Dr. Lance Jennings çağrılı tebliğ sunmak üzere davet edilmiş ve önemli bir bildiri sunmuştur. Bu toplantı "Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu" ile ortaklaşa düzenlenmiştir.

 

AB Sürecinde Türkiye Tavukçuluğunun Sorunları Sempozyumu, 15–17 Kasım 2007, İzmir
Derneğimizce 15–16 Kasım 2007 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümünün ev sahipliğinde “AB Sürecinde Türkiye Tavukçuluğunun Sorunları” konulu bir sempozyumu başarıyla gerçekleştirmiştir. Geniş katılımlı bu toplantıda tavukçuluğun sorunları ulusal düzeyde tartışılmıştır.

 

Kanatlı Beslemede Yeni Yaklaşımlar ve Güncel Uygulamalar Semineri, 2 Mayıs 2008, İstanbul
2 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Kanatlı Beslemede Yeni Yaklaşımlar ve Güncel Uygulamalar konulu seminer tam bir başarıyla sonuçlanmıştır. Dünyaca tanınmış bilim adamı Prof. Dr. Steve Leeson sunduğu tebliği ve sorulara verdiği yanıtlar büyük bir ilgiyle izlenmiş ve sektörümüz için yararlı sonuçlar vermiştir.

 

Türkiye’de Tavukçuluğun Durumu ve Sorunları Sempozyumu, 12 Kasım 2008, Ankara
12 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de Tavukçuluğun Durumu ve Sorunları konulu sempozyumda Türkiye tavukçuluğunun AB’ye giriş aşamasındaki adaptasyon durumu ve Kuş Gribi ile ilgili yapılan çalışmalar geniş katılımlı bir dinleyici kitlesi ile gerçekleştirilmiş ve son derece yararlı olmuştur.

 

Bilinen Yumurtanın Bilinmeyen Yönleri Sempozyumu, 26–28 Kasım 2008, İstanbul

Derneğimizce, 26–28 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da “Bilinen Yumurtanın Bilinmeyen Yönleri” konulu uluslararası bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya yumurta konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ünlü Prof. Dr. Donald McNamara ve Türk bilim adamlarının yanı sıra çeşitli ülkelerden katılan bilim adamları, bildirileri ile katılmışlardır. Ancak toplantının en önemli bölümü İstanbul Memorial Hastanesi Kalp-Damar Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in “Hastalarımdan özür diliyorum” diye başlayan konuşması olmuştur. Bu konuşma yazılı ve görsel basında inanılmayacak bir etki yaratmış ve günlerce süren yayınlar sonucunda yumurta tüketiminde tahmin edilemeyecek kadar olumlu gelişmeler görülmüş ve Türkiye’de herkes yumurta yemeye başlamıştır. Bu toplantımız derneğimizin Türkiye tavukçuluk sektörüne yaptığı en önemli katkılardan birisi olmuştur.

 

2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi, 4–7 Ekim 2009, Antalya

4–7 Ekim 2009 tarihinde Antalya’da, 2. Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Akdeniz ülkelerinin yanı sıra tüm dünya ülkelerinden büyük bir katılım olmuş, Prof. Dr. Bingür Sönmez’in konuşması açılış oturumundan sonra yer almış, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük yankılar uyandırmıştır. Bu toplantı yazılı ve görsel basında etkin bir biçimde yer almıştır. Bir sonraki toplantının Mısır’da yapılması karar altına alınmıştır.

 

Dünya Yumurta Günü Kutlaması, 9 Ekim 2009, İstanbul
Derneğimiz tarafından Prof. Dr. Bingür Sönmez’in katkılarıyla organize edilen Dünya Yumurta Günü’nün, ikincisi Cevahir Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen bir etkinlikle kutlanmıştır. Yazılı ve görsel basının yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bu etkinliğe katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez ile Dernek Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay tarafından vatandaşlara günde bir yumurta yemenin sağlıklı kişilerde kalp ve damar hastalıkları açısından hiçbir risk oluşturmadığı anlatılmıştır. Etkinlik kapsamında Eriş Yumurta tarafından sağlanan binlerce taze yumurta vatandaşlara “Gün Aşırı Bir Yumurta, Doktor Bana Dokunma!” sloganı ile dağıtılmıştır. Ayrıca o güne özel olarak hazırlanan rozetler ve zengin vitamin ve mineral kaynağı yumurtanın yararlarına ilişkin el ilanları da dağıtılmıştır.

 

Sağlıklı Yaşam ve Yumurta Sempozyumu, 4 Aralık 2009, Elazığ

4 Aralık 2009 tarihinde Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortaklaşa “Sağlıklı Yaşam ve Yumurta” konulu geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenmiş, dernek başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer toplantıda sundukları bildirilerle büyük ilgi toplamışlardır. Özellikle Prof. Dr. Bingür Sönmez’in bu konuşması yumurta tüketimi yönündeki olumlu etkileri daha da güçlendirmiştir.

 

Kümes Hayvanları Kongresi 2010, 7–9 Ekim 2010, Kayseri

7–9 Ekim 2010 tarihinde Kayseri Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile ortaklaşa bir sempozyum düzenlenmiştir. Geniş bir katılımla gerçekleşen bu toplantı büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır. Ayrıca 9 Ekim Dünya yumurta günü KAYTAŞ firmasının katkıları ile kutlanmıştır. Halka taze yumurta ve yumurtanın sağlık yönünden önemini anlatan broşürler dağıtılmıştır. Prof. Dr. Bingür Sönmez’in sunduğu bildirinin yanı sıra katıldığı bu etkinliğe Kayserililer büyük ilgi göstermişlerdir.

 

18. Kanatlı Hayvan Besleme Sempozyumu, 31 Ekim – 4 Kasım 2011, Çeşme, İzmir

Derneğimiz 18. Kanatlı Hayvan Besleme Sempozyumu’na 31 Ekim – 4 Kasım 2011 tarihleri arasında Çeşme, İzmir’de ev sahipliği yapmıştır. Bu sempozyum WPSA Avrupa Federasyonu’nun 2. no.lu Çalışma Grubunun (Kanatlı Hayvan Beslenme) katkılarıyla gerçekleşmiştir. 56 ülkeden rekor sayıda 878 katılımcı sempozyumda yer aldı.

 

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012,  3-5 Ekim 2012, İzmir

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Bilimsel Tavukçuluk Derneği'nin işbirliğinde 3-5 Ekim 2012 tarihlerinde İzmir'de Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012 gerçekleştirildi. Bu ulusal toplantılar üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından her iki yılda bir düzenlenmektedir. Birçok katılımcının yer aldığı bu kongre medyada geniş yer buldu.

 

Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Devletleri Kanatlı Üretiminde Gelişmeler Kongresi, 21-25 Ekim 2013, Antalya

Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği’nin Türkiye ve Kuveyt şubeleri ile Kuveyt Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü (KISR)  tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Devletleri Kanatlı Üretiminde Gelişmeler Kongresi” 21-25 Ekim 2013 tarihlerinde Antalya’da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede kanatlı üretim ve pazarlama ile ilgili konularda en güncel gelişmeler sunulmuştur ve Akdeniz bölgesindeki bilimadamları arasındaki profesyonel ilişkilerin güçlendirilmesine de vesile olmuştur. Aralarında tanınmış bilimadamlarının bilgi paylaşımında bulunduğu, gelecekteki araştırma konularının ele alındığı ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde kanatlı hayvan üretiminin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi için stratejilerin tartışıldığı fevkalade yararlı bir toplantı olmuştur.

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014, 9-11 Ekim 2014, Elazığ

İki yılda bir Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA) Türkiye Şubesi’nin ülkenin değişik yörelerindeki üniversitelerle işbirliği halinde düzenlediği Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi bu 9-11 Ekim tarihlerinde Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TÜBİTAK ortaklığıyla gerçekleştirildi.

 

WPSA Genel Sekreteri Dr. Roel Mulder, WPSA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit (Sarge) Bilgili, Dünya Veterinerlik Kümes Hayvanları Birliği (WVPA) Eski Başkanı Prof. Dr. H. Mohammed Hafez, Georgia Üniversitesi, Ziraat ve Çevre Bilimleri Fakültesi, Kanatlı Hayvan Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Michael P. Lacy, Tennessee Üniversitesi, Ziraat Enstitüsü, Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Michael O. Smith, Rabobank Yem ve Hayvansal Protein Ürünleri Müdürü Dr. Nan-Dirk Mulder, Türkiye’den ve diğer ülkelerden birçok bilimadamının katıldığı çok başarılı bir toplantı olmuştur.

 

Gelişmekte OIan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli Kongresi, 15-18 Ekim 2015, Antalya, Belek

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli konulu kongre WPSA Rusya şubesi ve derneğimizin işbirliği ile 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya, Belek Spice otelde gerçekleştirilmiş ve her yönüyle tam bir başarı ile sonuçlanmıştır.

 

Kayıtların devam ettiği birinci gün WVPA geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. Mohammed Hafez’in yönettiği ve WPSA dünya başkanı ile Rusya ve Afrika’dan konuşmacıların katıldığı, "WPSA ve Dünya  Kanatlı Üretimine Katkıları" konulu bir panel düzenlenmiştir. Aynı gün yapılan açılış konuşmalarını, canlı ve hareketli bir açılış resepsiyonu izlemiş ve sıcak dostlukların oluşmasında ilk adımlar atılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel etkinlikler 16 Ekim tarihinde başlayıp iki gün süre ile yoğun bir biçimde devam etmiştir.

 

Dünyanın 79 ülkesinde şubeleri olan WPSA nın ana amaçlarından birisi, şubeler arasındaki bilimsel ve sosyal iletişim ağının güçlendirilmesidir. Kongremizde bu şubelerden katılan çok kıymetli bilim insanları ve kanatlı sektörünün temsilcileri bir araya gelmişler ve ülkeler arasında dostluklar güçlenmiştir.

 

Toplantının ana teması olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerin insanları için hayati önem taşıyan gıda kaynaklarını oluşturan tavuk ürünlerinin geliştirilmesi ile ilgili potansiyel gündeme getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongremizin diğer önemli bir amacı ise son yıllarda ekonomik ve ticari alanlarda büyük gelişmeler gösteren Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin kanatlı ürünleri üretimi konusunda da güçlenmesine katkıda bulunmak idi ve bu amaç büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongremize 27 farklı ülkeden 292 bilim insanı katılmış ve poster sunumlarıyla birlikte toplam 113 bilimsel bildiri sunulmuştur. Bu ülkeler Almanya,  Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Botswana, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fransa, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İran, İngiltere, Irak, İsrail, Lüksemburg, Mısır, Nijerya, Norveç, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Togo, Türkiye ve Vietnam dır.

 

Katılımcılar arasında WPSA dünya başkanı Prof. Dr. Edir Silva ve birçok ülkenin şube başkanlarının da bulunması toplantımıza önem ve anlam kazandırmıştır. Çoğu, konularında dünyaca ünlü olan bu bilim insanları, Çevre şartları, Sevk ve idare, Üretim sistemleri, Beslenme, yem ham maddeleri, Metabolizma, Hijyen ve biyogüvenlik, Sağlık ve hastalıklar, Milli politikalar ve pazar talepleri, Ürün kalitesi, İşleme ve ürün güvenliği, Üretim ve devamlılık, Üreme ve kuluçka gibi konularda ilgi çekici bildiriler sunmuşlardır.

 

Kongrenin en ilgi çekici programı ise, paralel oturum şeklinde düzenlenen"Yuvarlak Masa" toplantısı olmuştur. Türkiye ve Rusya WPSA Şube Başkanları, Prof. Dr. Rüveyde Akbay ve Prof. Dr.Vladimir Fisinin’in yönettiği bu önemli toplantıda İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde kilit noktası konumunda bulunan Rusya Federasyonu Bakanlık ve sektör temsilcilerinin yanı sıra bizden de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının üst düzey yöneticileri, kanatlı tanıtım gurubu (Turkish Poultry), Besd-Bir, Türkiyem-Bir, Yum-Bir, I.C.C (Uluslararası Ticaret Odası milli komitesi) en üst düzey yöneticileri, Kutlusan, Banvit, Keskinoğlu, Beypi, Phibro, Has Tavuk, Mudurnu Piliç, Cuddy Farms Anatolia, Emre Tavukçuluk, Gedik Tavukçuluk, Şen Piliç, Ege-Tav, Yemtar, Evonik, Novus, Trouw Nutrition, Aviagen, Elanco, Framelco, Ceva Hayvan Sağlığı, Promar Gıda, Refarm, Nutruline  gibi bir çok önemli sektör temsilcileri hazır bulunmuşlardır.

 

Bu toplantıda iki ülkedeki üretim, tüketim, ithalat ve ihracat gibi konularda genel bilgiler sunulduktan sonra ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili öneri ve dilekler gündeme getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongrenin son gün akşamı organize edilen ve canlı müzik ile çeşitli eğlence programlarını içeren Gala Yemeğinde kongreye katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri sunulmuştur.

 

Katılımcılar bir başka toplantıda yeniden bir araya gelmek arzu ve temennisiyle ülkelerine ve evlerine dönmüşlerdir.

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2016, 6-7 Ekim 2016, Samsun

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde WPSA Türkiye Şubesi ve Kanatlı Araştırma Enstitüsü'nün desteğiyle Samsun'da düzenlendi.

 

 

Dünya Veteriner Tavukçuluk Derneği (WVPA) Onursal Başkanı Prof. Dr. H. Mohamed Hafez ve ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez konuk konuşmacılar oldular.

Kongreye çeşitli üniversite ve enstitülerden akademisyen ve araştırmacılar, Türkiye'nin kamu kurumlarından katılımcılar ve sektör temsilcileri katıldı.

Kongrede, sekiz oturumda otuzun üzerinde bilim adamları ve konu uzmanı; Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve biyogüvenlik, Ülkemizde yapılan yumurtacı ve etlik tavuk Islah çalışmaları, üretim teknikleri, diyet ve yeni besleme önerileri, serbest sistem tavukçuluk ve organik yumurta üretimi, kanatlı parazitleri etkileri ve mücadelesi, kümeslerde uygulanan havalandırma tekniklerinin üretime ve hayvan refahına katkıları, kanatlı ürünlerinin insan sağlığı üzerine etkileri konularında bildiriler sundu.

Kongrede, kümes hayvanları üretiminde yaşanan güncel sorunlar, gelecek beklentileri, ürün kalitesi ve çevre sorunları tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay ve Prof. Dr. H. Mohamed Hafez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez

 

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2018, 9-12 Mayıs 2018, Niğde

Dünya tavukçuluğu konusunda değişik ülkelerden bilim insanlarının ve paydaşlarının bir araya geldiği “International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch 2018” Kongresi 9-12 Mayıs 2018 tarihinde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Niğde’de düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ülkeden (Almanya, Avusturya, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Cezayir, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Irak, Pakistan, Rusya, Tunus, Türkiye) bilim insanı kongreye bilimsel bildirileriyle katılmışlardır. Yaklaşık 300 katılımcı Kongrede yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk günkü açılış oturumundan sonra WPSA Genel Sekreteri Dr. Roel Mulder açılış konuşmasını yapmıştır. Sonraki iki günde 53 sözlü bildiri ve 153 poster sunumu yapılmıştır.

 

 

 

Kanatlı üretimi ve ürünleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri gündeme getirmek, bu konularda ülkeler arasında bilgi alışverişine olanaklar sağlamak, ülke ve özelde de bölge tavukçuluğuna katkıda bulunmak kongremizin temel amaçlarıydı. Kongrede, farklı ülkelerden ve üniversitelerden konularında ünlü bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmuşlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egg & Meat 2019

Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA) Avrupa Federasyonu’nun Kanatlı Eti Kalitesi ve Yumurta Kalitesi konusunda ve kısaca “Egg & Meat 2019” adıyla anılan Sempozyum Derneğin Türkiye şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 23-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Çeşme'de Radisson Blu Hotel'de yapılan sempozyum sektör ile ilgili hem yurt içi hem yurt dışı bir çok kişiyi bir araya getirdi.

 

24. Avrupa Kanatlı Eti Kalitesi Sempozyumu ve 18. Avrupa Yumurta ve Yumurta Ürünleri Kalitesi Sempozyumu; 23 Haziran’da, WPSA Avrupa Federasyonu Başkanı. Prof. Dr. Estella Prukner-Radovčić, Derneğin Türkiye Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, tanınmış kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ege Üniversitesi Rektörü Dr. Necdet Budak ve İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız’ın konuşmalarıyla açıldı.

 

Her iki sempozyumda altışar oturum ve birer genel oturum olmak üzere toplam 12 oturum ve iki genel oturum vardı.

 

Prof. Dr. Rüveyde Akbay, sempozyumun, bu alanlardaki bilimsel ve teknik başarıları ve bunların uygulamaya aktarılmasını sağlayan ve katılımcıların en son gelişmelerden haberdar olma fırsatına sahip olarak görüşlerini meslektaşları ile paylaşabileceği ve tartışabileceği bir platform oluşturacağını ifade etti.

 

Sempozyuma ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Cezayir, Çekya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hollanda, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Tayvan ve Türkiye olmak üzere 33 ülkeden 300 civarında bilim insanı ve sektör temsilcisi katıldı.

Nigde1.JPG
Nigde2.JPG
Nigde3.JPG
Nigde4.JPG
Nigde5.JPG
Nigde6.JPG
Nigde7.JPG
bottom of page